Laitakaupungin orkesterin historia

Laitakaupungin orkesteri aloitti toimintansa Seinäjoella syksyllä 2011 Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikön hallinnoiman Rytminno-hankkeen pilottikokeiluna. Rytminno-hankkeen yhtenä tavoitteena oli tukea luovaa muusikkoutta Etelä-Pohjanmaan alueella. Pilotissa kuusi ammattilaismuusikkoa työskenteli kuukauden mittaisen periodin tavoitteenaan testata rytmimusiikin ammattiyhtyeen toimintaa käytännössä. Yhtye, joka pilotin aikana nimesi itsensä Laitakaupungin orkesteriksi, sävelsi, sovitti, sanoitti ja tuotti kokeilussa musiikillisen kokonaisuuden, joka liikkui laaja-alaisesti rytmimusiikin eri tyylilajien parissa.

Orkesteriin rekrytoitiin neljä jäsentä avoimen haun kautta, lisäksi kokoonpanossa työskentelivät taiteellisena johtajana muusikko Piia Kleemola-Välimäki ja Rytminno-hankkeen projektipäällikkö Petri Välimäki. Yhtyeeseen valittiin muusikoita, jotka ovat työskennelleet monipuolisesti eri rytmimusiikin osa-alueiden, kuten kansanmusiikin, jazzmusiikin, tanssimusiikin ja teatterimusiikin parissa. Kyky oman musiikin tuottamiseen improvisoiden, säveltäen ja sanoittaen oli myös tärkeä tekijä rekrytointivaiheessa. Omien instrumenttiensa hallinnan lisäksi muusikkojen valinnassa kiinnitettiin huomiota kunkin muusikon uskallukseen heittäytyä tuntemattomaan ja musisoida oman mukavuusalueensa ulkopuolella.

Pilotissa toteutetun työskentelyperiodin aikana Laitakaupungin orkesteri tuotti uutta musiikkia lähinnä yhteisten improvisaatioiden kautta. Tämän lisäksi kappaleita sovitettiin yhteistyössä etukäteen valmisteltujen aihioiden ja valmiiden sävellysten pohjalta. Harjoitusperiodin myötä syntyi uutta, ennenkuulumatonta musiikkia, jossa yhdistettiin kaikkia rytmimusiikin osa-alueita monipuolisesti.

Kesäkuussa 2012 Seinäjoen Elävän musiikin yhdistys Selmu ry, jonka alaisuudessa Laitakaupungin orkesteri toimi, sai Valtion Säveltaidetoimikunnalta kolmivuotisen avustuksen orkesterin toiminnan tukemiseen. Laitakaupungin orkesteri onkin saanut toimintaansa siitä lähtien Taiteen edistämiskeskuksen toiminta-avustusta. Myöhemmin, vuoden 2020 alusta Laitakaupungin orkesteri erkaantui Selmu ry:n alaisuudesta omaksi yhdistyksekseen, jonka kautta toimintaa pyöritetään. Yhteistyökumppaneita ovat Selmu ry:n lisäksi edelleen Taiteen edistämiskeskus, Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö sekä Seinäjoen kaupunki.